Sürdürülebilirlik

1987 yılında BM Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu (Brundtland Komisyonu) Ortak Geleceğimiz Raporunda sürdürebilir kalkınmanın ilk modern tanımını yaptı: Sürdürebilir Kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama becerilerini engellemeden bugünün ihtiyaçlarını karşıladığımız kalkınmadır.

Ekoloji

Üretim çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz her aşamada, çevreyi koruma sorumluluğu ile hareket ediyor ve tüm politikalarımızı, uygulamalarımızı, süreçlerimizi çevresel sürdürebilirlik ilkesi ile geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Çevre

Yaşam alanlarımızın değerini biliyor ve sürdürülebilir bir gelecek için; doğal ve beşeri kaynakların korunmasını amaçlıyor sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

İz Bırakıyoruz

Karbon ayak izini azaltarak dünyaya ve gelecek nesillere daha temiz/iyi bir iz bırakmak için çabalıyoruz.

Serkim Olarak

Sürdürebilir kalkınmayı, çevremize ve dünyayı devralacak nesillere miras bırakmak adına vizyonumuzla destekliyor ve fayda sağlamak adına uğraşıyoruz.